TÜRKİYE VAGON SAN. A.Ş.
MİLLİ TREN PROJESİ
MÜHENDİSLİK BRANŞI


MÜLAKAT SINAVI GİRİŞ BELGESİ SORGULA

 
Yazılı sınavda 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş) puan ve üzerinde not almak şartıyla ilan edilen bölüm kontenjanına göre en yüksek puana sahip olan adaydan başlanarak, göreve başlatılacak pozisyon sayısının 4 (dört) katı kadar aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil olmak üzere sözlü sınavına çağrılır.
(13 Aralık 2017 ÇARŞAMBA tarih 30269 sayılı Resmî Gazete)