LÜTFEN BEKLEYİN
Başvuru İşlemi ::: İş ve Meslek Danışmanı - Seviye 6 Rev 02 - İMD S6 - 18 / 7

Başvurmakta olduğunuz alan; İş ve Meslek Danışmanı - Seviye 6 Rev 02 - İMD S6 - 18 / 7

Aşağıda bahsedilen belgelerin başvuru esnasında yüklenmesi gerekmektedir.

Başvurunuzun sisteme kaydedilebilmesi için; lütfen talimatlar doğrultusunda işlemlerinizi tamamlayarak aşağıdaki belgeleri ekleyiniz.
- Vesikalık Fotoğraf (Son altı (6) ay içerisinde çekilmiş, net olmalı) (JPEG Formatında)(Max 2.MB)
- Banka Dekontunu (JPEG Formatında)(Max 2.MB)
- Başvuran Adaya Ait Banka Hesap Bilgileri (Banka Adı, Şube Kodu, IBAN)


Yüklemeye çalışacağınız dosyalardan herhangi birisi 2 MByte (2048 Kbyte) tan fazla ise sistem kabul etmeyecektir.

Gireceğiniz Bilgilerin Nufüs Cüzdan Bilgilerinizle Aynı Olmasına Özen Gösteriniz.Aksi halde başvurunuz tamamlanmayacaktır.